Őszi munkálatok biológiai szemléletben

Mindannyian örülünk a bőséges termésnek. Számoljuk a kilókat, a tonnákat és lássuk be legtöbben alig gondolunk bele, hogy ez mennyi tápelem felhasználással, mikrobiológiai aktivitással, humusz felhasználással sikerült a talajnak teljesíteni. Amikor egész nap kint dolgozunk a földeken, este jól esik a gazdag vacsora, ami visszapótolja az egész napi energia felhasználást. Így van ez a földekkel is. Magas teljesítményt=terméseredményt várunk el, így tehát bőséggel el kell látni tápanyaggal. De mit is etetünk valójában? A növényt? Vagy a talajt? Vagy a talajlakó élőlényeket?

Tarlóhántás-alapművelés biológiai céljai az egymenetesség jegyében

A biológiai szemléletű Talaj Humusz Menedzsment technológiában minden tevékenység azt a célt szolgálja, hogy a talaj mikrobiológiának a legjobb életfeltételeket biztosítsuk figyelembe véve az elkövetkező gazdasági főnövényünk (utóvetemény) igényeit. Ebben az értelemben a nyári-őszi talajmunkáknak három célját lehet definiálni.

1. A szerves anyag levegős lebomlásának biztosítása

A sekély tarlóhántás ennek az eszköze. Azért javasoljuk csak 5-10 cm-en elvégezni ezt a műveletet egy jó minőségű sekély tárcsával, vagy könnyű kultivátorral, mert ebben a zónában van elég oxigén a levegős lebomláshoz. Lefordítva ezt mikrobiológia  És ne feledjük: a tápanyagot mindig tartsuk a gyökérzónában figyelembe véve a kimosódást is!

Mit tehetünk egy menetben: komposzt tea permetezés, huminsavas kezelés, nyári takarónövény vetés, talajzárás

2. Az utóvetemény gyökértípusának megfelelő mélységű lazítás=alapművelés

Bolytos,- vagy karógyökérzet? Ebbe a mélységbe kell lazítanunk. Bolytos gyökerű főnövényünknek 20-25 cm a szükséges mélység, a karógyökérnek már 40-45 cm. A munkaművelet előtt szúrjuk le gazdapálcánkat több helyen a táblában. Ha a pálca lemegy a kívánt mélységbe, akkor spóroljuk meg a munkát és álljunk vissza az udvarra a traktorral. Ha nem, akkor csak a szükséges mélységben dolgozzunk.

Ha tavaszi kultúránk lesz, akkor bátran végezzük már most el az igényelt munkamélységben a lazítást. Majd mihamarabb vessük bele a téli takarónövényt, aminek a gyökerei ki fogják tölteni a lazítást, így az tavaszra is megmarad.

Mit tehetünk egy menetben: komposzt tea permetezés, huminsavas kezelés, nyári takarónövény vetés, talajzárás

3. Vízproblémák esetén mélylazítás

Abban az esetben döntsünk úgy, hogy 40-50 cm-nél mélyebben dolgozunk, ha a területtel vízellátási problémák vannak. Pl. 2018 tavaszán megállat rajta a víz. Ilyenkor szükséges az alálazítás a vízelvezetés javítására, a mélyebb rétegek levegőhöz juttatása.

Mit tehetünk egy menetben: komposzt tea csorgatás, talajzárás

Hol van ebben a biológia?

Minden egyes fenti művelet lényegében a talajlakó mikrobák minél zavartalanabb támogatásáról szól. Támogatjuk őket friss oxigénnel, szén utánpótlással a bekevert szerves anyag (szármaradványok, szerves trágya, komposzt) révén, a takarónövények majdani gyökérzetével, talajtakarási és zöldtrágya szolgáltatásaival és friss mikrobiológiai utánpótlással, mert azt mi emberek is tudjuk, hogy együtt, nagy csapatban könnyebb és jobb a munka. Az erőket a 10-20 centis gyökérzónába koncentráljuk és ott dolgozunk a lehető legkisebb intenzitású beavatkozással azért, hogy ne bolygassuk fel totálisan a talajban kialakult talaj táplálékhálót.Amennyiben ezek a feltételeket jól biztosítjuk, a talajlakó mikrobák nagy tempóban kezdik el feldolgozni a szerves anyagot és kötik azt meg a testükben a talajszemcsékhez ragadva a kimosódás és/vagy a kipárolgás helyett.  Ilyen módon talajt is építünk és a műtrágya/növény védőszer kiadásokon is spórolunk igen jelentősen. 

A jobboldali képen egy komposzt teával kezelt sekély gabonatarló hántás eredményét láthatjuk 2 héttel a beavatkozást követően. Ehhez kell a nedvesség is, természetesen. Porszáraz talajon ezek a lebontó folyamatok megakadnak, amíg a víz meg nem érkezik.

A biológiai gazdálkodásban az lesz a nyertes, aki képes átlátni, hogy egy adott művelettel hogyan képes a legnagyobb hatást együttesen elérni a szerves anyag pótlásban, gyomkezelésben, talajmunkában és a mikrobiológia támogatásában úgy, hogy közben a lehető legkevesebbszer tapossuk a földet. Kétség kívül a no till gazdálkodás a le