top of page
szechenyi_2020_logo_allo_color_gradient_CMYK.png

Innovatív talajművelési rendszer biológiai talajtáplálék háló létrehozásával a talaj termékenységért

Projekt azonosító: 1924228035
Támogatói okirat azonosító: 3023457172

A pályázati felhívás neve: Innovációs operatív csoportok kétrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás
A pályázati felhívás kódszáma: VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17

A projekt összefoglalása

Az Európai Innovációs Partnerség (EIP-AGRI) célja, hogy az agrárgazdaság és erdőgazdálkodási ágazatok termelékenyebbé és fenntarthatóbbá váljanak, és kedvezőbben alkalmazkodjanak olyan aktuális kihívásokhoz, mint az élesebb verseny, a változékony piaci árak, a klímaváltozás és a szigorúbb környezetvédelmi szabályok.
Az EIP-AGRI kutatási projekt keretében konzorciumot szerveztünk, amelyben a talaj témakörében szakértő kutatók, tanácsadók és szaktanácsadók szakmai tudásának segítségével a három mezőgazdasági termelő tag megvalósítja a beállított stratégia szerinti kísérleteket. A 6 szereplős konzorcium célja egy regeneratív humuszképző szántóföldi növénytermesztési módszer kifejlesztése és alkalmazása, amely megállítja a talajeróziót és kedvezően stabil minőséget és terméshozamokat biztosít.

A kedvezményezett neve: Agrofutura Magyarország Kft.
A szerződött támogatás összege: 237,98 millió Ft
A támogatás mértéke: 60%
A projekt befejezési dátuma: 2022.12.31.

A konzorcium tagjai:

  • Agrofutura Magyarország Kft., konzorcium vezető, tanácsadó

  • Homokkert Nonprofit Közhasznú Kft., kutatóhely

  • Sztahura Erzsébet, szaktanácsadó

  • Agro-Lehel Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mezőgazdasági termelő

  • Felsőszentgyörgyi Mezőgazdasági Kft., mezőgazdasági termelő

  • Zagyvamenti-2001 Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., mezőgazdasági termelő

Eredmények

A Magyar Kormány stratégiai célkitűzése lakosságunk egészséges élelmiszerrel való ellátása, a vidéki foglalkoztatottság súlyos problémáinak országos szintű megoldása. A nagyüzemi termelési módszerek műtrágyát és kémiai szereket igényelnek, melynek következtében termőtalajunk minősége, életereje és a tiszta élővíz-bázisunk készlete rohamosan romlik. A hozamok és a termelékenység növelésére helyezett hangsúly legtöbb esetben a környezet fenntarthatóságát kedvezőtlenül befolyásolta. Ezeket a következményeket sok esetben nem lehetett előre látni, mivel csak később jelentkeztek, és néhány a hagyományosan vett mezőgazdaságon kívül jelent meg. Hazánk területének 9,3%-a gyengén, 9,6%-a közepesen és mintegy 6%-a erősen erodált. Körülbelül 1 millió hektárt súlyt a defláció. Számítások szerint a lejtős területekről lehordott, valamint a szél által elfújt humuszos feltalaj évente átlagosan meghaladja a 80 110 tonnát. Ezzel együtt körülbelül 1,5 millió tonna szervesanyag-veszteség következik be évente.

A Konzorcium azt a célt tűzte ki maga elé, hogy olyan innovatív szántóföldi gazdálkodási rendszert fejlesszen, amely a biológiai talajtáplálék háló létrehozásával megvalósítja a talaj termőképességének fenntartását és javítását. A 2019 és 2023 között lezajlott kutatás-fejlesztési projekt a célt elérte.

 

A biológiai talaj táplálékháló magas fokú működésének alapvető feltételei a minimum talajbeavatkozás, a szintetikus műtrágyák és növényvédőszekerek helyett természetes anyagokból előállított komposztok, komposzttea használata. Magas szintű mechanikus gyomkezelés. Takarónövények használata a folyamatos talajfedettséget és élő gyökéraktivitást biztosítja két főnövény között. A technológia alapfeltétele volt a biológiai gazdálkodás feltételrendszerében történő megfelelés, ezért minden tesz terület átállt ökológiai tanúsításra. További eredmény feltételként szabtuk meg, hogy a várhatóan csökkenő hozamok mellett termelési összköltséget is csökkentsük, ezzel kiegyenlítve vagy magasabb profitabilitást biztosítva a projekt technológiának a kontroll területeken végzett „hagyományos” intenzív gazdálkodási technológiákkal szemben.

 

A talajművelési technológiában az ultra sekély talajművelést rendszeresítettük, amely mindössze 2-3 cm mélységben végez talajmunkát, gyomkezelést többféle gyomfésű rendszerbe állításával valósítottuk meg. A tápanyag és mikrobiológiai pótlást a projektben előállított humuszkomposzt és az az ebből előállított komposzttea használatával végeztük el. A komposztokat önállóan is vizsgáltuk: összességében megállapítható, hogy a három évben készült komposztok mikrobiológiai összetétele változatos, ezek között azonban mindegyikben megtalálhatók a növénytermesztés szempontjából jótékony hatású, legfontosabb mikrobacsoportok.

A talaj táplálékháló (TTH) minősége szignifikánsan javult a teszt táblákon a kontrollhoz képest. A TTH akkor nevezhető jól fejlettnek, ha megfelelő számban tartalmaznak nem csak a talajflórához sorolható baktériumokat és mikroszkópikus gombákat, de a talajfaunához tartozó paránylényeket (protozoákat és nematódákat) is. 2023-ra a baktériumok száma átlagosan 40%-kal nött, a gombák száma 26%-kal nött, a protozoák száma 140%-kal nött, a nematódák száma 210%-kal nött a teszt táblákon a kontroll táblákhoz képest.

 

A talajok fizikai állapotát és kémiai tápanyag ellátottságát teszt szelvények ásásával és elemzésével, valamint talajminta vételezéssel és hagyományos bővített talajvizsgálat elvégzésével ellenőriztük. Az eredmények 2019-ről 2022-re azt mutatják, hogy csökkent a talaj térfogattömeg, azaz porózusabb, nagyobb vízmegtartó képességű lett a teszt talaj a kontrollhoz képest. A kémiai beltartalmi mutatókban nem mértünk szignifikáns különbséget.

A termesztett növények beltartalami vizsgálatát a 3. évben végeztük el, ahol összehasonlítottuk a szermaradvány tartalmat és tápanyag beltartalmat is. A teszt-kontroll viszonylatban az eredmények azt mutatják, hogy a teszt területeken szermaradvány mentes növényeket termesztettünk, míg a kontroll táblákon minden kultúrában mérhető volt a használt herbicidek és peszticidek hatóanyagai.

 

A kutatás termesztési technológia és a kontroll táblák gazdaságossági összehasonlító elemzése azt mutatja, hogy a konvencionális gazdálkodás, azaz a kontroll táblák eredményessége jobb, mint a teszt táblák eredményessége. A termésmennyiség magasabb a kontroll táblákon, de a termelés fajlagos költsége alacsonyabb a kísérleti táblákon. Azonban a termésmennyiség képes ezt a plusz ráfordítást kompenzálni a kontroll táblák konvencionális költségeihez képest.

Az ágazati hatás széleskörű: a hagyományos szántóföldi termesztésen túl a technológia használható a zöldség,- és gyümölcstermesztésben egyaránt, a kísérletekbe gyepterületet is bevontunk, ezzel hatást gyakorolva a gyeptermesztőkre és az állattartókra is. Az állattartó gazdaságok számára gyakorlati megoldást nyújtottunk a komposztálásos trágyakezelésre, ezzel minőségi szerves anyaghoz jutttatva őket a növénytermesztésben.

A komposztálással példát nyújtunk a biomassza alapú körforgásos gazdálkodás sikeres megvalósítására.

bottom of page